Sime – Uniqua revolution

UNIQA REVOLUTION – Bojler koji rješava problem

Vaš stari plinski turbo (fasadni) bojler je dotrajao i potrebna vam je zamjena bojlera.

Priključeni ste na zajednički dimnjak (LAS /LAF) sa još nekoliko stanara u vašoj zgradi.

Drugi stanari ne žele mijenjati svoje plinske bojlere jer njihovi još uvijek rade.

U slučaju zamjene plinskih turbo bojlera kondenzacijskim, potrebna je sanacija dimnjaka.

Troškovi zamjene: Novi plinski kondenzacijski bojler, Sanacija dimnjaka, Odvod kondenzata

Potrebna je suglasnost svih stanara ili barem većine.

A može i jednostavnije, Sime, UNIQA REVOLUTION – Bojler koji rješava problem.

Uniqa Revolution instalira se poput tradicionalnih turbo bojlera, ne zahtjeva posebne kondenzacijske dimovode i dimnjake i ne treba odvod kondenzata.

  • Specifičan uređaj za zamjenu tradicionalnih turbo uređaja
  • Bez odvoda kondenzata
  • Instalacija s tradicionalnim dimovodom
  • Opremljen s integriranom toplinskom pumpom za dodatno iskorištenje topline okoline.

Uniqa Revolution je jedini uređaj koji se ugrađuje kao tradicionalni turbo aparat a ispunjava sve stroge zahtjeve vezane za aktualne propise i ErP.

Sime - Uniqa revolution